Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Kristina Križanová
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Brtáňová
Hospic Milosrdných sestier, Trenčín
Paliatívna starostlivosť o pacienta v poslednom štádiu demencie
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Liga proti rakovine SR
Mgr. Lucia Budáčová
Liga proti rakovine SR
Onkologická rehabilitácia
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Centrum pro léčbu bolesti, ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně,  Centrum léčby bolesti, DHClinic, Brno
Novinky ve farmakoterapii bolesti
MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D.
Ústav etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Marná léčba a její souvislosti v rozhodování v dětském lékařství
PÔVODNÉ ČLÁNKY
PhDr. Jana Nemcová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Björnsona, JLF UK, Martin
Mgr. Michaela Miertová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Björnsona, JLF UK, Martin
Mgr. Anna Ovšonková
Ústav ošetrovateľstva, Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Björnsona, JLF UK, Martin
Mgr. Edita Hlinková, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Björnsona, JLF UK, Martin
Mgr. Radka Kurucová, PhD.
Ústav ošetrovateľstva, Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørsterne Björnsona, JLF UK, Martin
Vybrané aspekty umierania a smútenia
MUDr. Kateřina Menčíková
Domácí hospic Cesta domů Praha
MUDr. Irena Závadová
Domácí hospic Cesta domů Praha
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav Brno
Antikoagulace u onkologických pacientů v paliativní péči
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Správa z Prvej konferencie Slovenskej spoločnosti paliatívnej medicíny, 28. 5. 2016
created by © zooom.sk s.r.o.