Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Andrea Škripeková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku
Sumarizujeme históriu paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku za 25 rokov jej postupného rozvoja.
Kľúčové slová: paliatívna medicína, hospicová starostlivosť, Slovensko.

Palliative medicine and care in Slovakia
We summarize the history of palliative and hospice care in Slovakia in the course of its development for 25 years.
Key words: palliative medicine, hospice care, Slovakia.
MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
Má hospic svoje opodstatnenie v systéme zdravotníckej starostlivosti? Odstúpenie od liečby verzus terapeutický nihilizmus
MUDr. Zuzana Otrubová
Hospic Domu Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica
Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Geriatrická paliatívna medicína – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Posilňovanie paliatívnej starostlivosti ako súčasti integrovanej liečby v jej kontinuite pre 67. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2014
created by © zooom.sk s.r.o.