Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Andrea Škripeková
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Paliatívna medicína a starostlivosť na Slovensku
MUDr. Kristína Kroftová
Hospic – Dom pokoja a zmieru u Bernadetky, Nitra
Má hospic svoje opodstatnenie v systéme zdravotníckej starostlivosti? Odstúpenie od liečby verzus terapeutický nihilizmus
MUDr. Zuzana Otrubová
Hospic Domu Božieho milosrdenstva, Banská Bystrica
Syndróm opioidmi navodenej hyperalgézie
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
MUDr. Andrea Škripeková
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Metastatické postihnutie skeletu: ako ho potvrdiť a ako postupovať pri pátraní po primárnom nádore
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Geriatrická paliatívna medicína – kazuistika
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Posilňovanie paliatívnej starostlivosti ako súčasti integrovanej liečby v jej kontinuite pre 67. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2014
created by © zooom.sk s.r.o.