Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Ladislav Kabelka, MD, PhD.
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie LF SZU a UNB, ŠGN, Bratislava
Malnutrícia u seniorov
Mgr. BeLic. Pavlína Dobáková
Ústavná lekáreň, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
Etické otázniky umelej enterálnej výživy v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Peter Križan
Medirex Group Academy, Bratislava
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Ku koncu života
ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach
Etické a psychologické aspekty sprevádzania chorých a zomierajúcich
PhDr. Helena Novotná
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Nemocnice Tábor, a. s.
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci, Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Spirituální potřeby a jejich diagnostika v nemoci
MUDr. Jana Hoozová
Klinika geriatrie SZU, UNB, ŠGN Podunajské Biskupice, Bratislava
Krehkosť (frailty): spoločná téma geriatra a paliatológa
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Monika Hricová, PhD.
Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Mgr. Dominika Lazúrová
Dorka, n. o., Centrum pre obnovu rodiny, Košice
Starostlivosť o seba a sebaúcta pacientov s onkologickým ochorením
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Jana Haluzíková, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
Hodnocení dodržování režimových opatření u pacientů po alogenní transplantaci
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Hospice, o. z., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie
MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
Hospice, o. z., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Hospice, o. z., Martin, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie
Postmoderná spoločnosť ako téma V. bienále hospicovej starostlivosti v Martine
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Mgr. Hana Kadlecová
Fakulta humanitních studií UK, Praha
Recenzia na knihu: Verena KAST: Truchlení: fáze a šance psychického procesu
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, NOÚ
Sprievodca rozhodovacím procesom týkajúcim sa medicínskej liečby v situáciách na konci života
created by © zooom.sk s.r.o.