Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
K Dňom európskeho kultúrneho dedičstva
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Ústav ošetřovatelství, 2. LF UK a FN Motol Praha a Oddělení klinické psychologie FN Motol
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie FN Královské Vinohrady Praha
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčbu a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol Praha
Mgr. Roman Kamenišťák
Oddělení klinické psychologie FN Motol Praha
PhDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Ústav ošetřovatelství, 2. LF UK a FN Motol Praha
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol Praha
Kulturní aspekty zvládání nádorové bolesti
MUDr. Miloslav Pála, Ph.D., MBA
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. lékařské fakulty UK, Praha
Současná úloha chemoterapie a cílené biologické léčby v kurativní a paliativní léčbě spinocelulárního karcinomu hlavy a krku
PhDr. Iveta Ondriová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva PU v Prešove
PhDr. Janka Cínová, PhD.
Katedra ošetrovateľstva PU v Prešove
Dieťa v terminálnom štádiu a význam podpory rodiny v paliatívnej starostlivosti
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
Využitie biologickej liečby v prevencii bolesti a komplikácií kostných metastáz pri nádorových ochoreniach
Mgr. Monika Hricová, PhD.
Katedra psychológie Filozofická fakulta, UPJŠ Košice
Starostlivosť o seba a subjektívne vnímanie chronickej vertebrogénnej bolesti
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Kristina Križanová
Klinika klinickej onkológie, NOÚ, Bratislava
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Správa z 13. svetového kongresu Európskej asociácie pre paliatívnu starostlivosť v Prahe, 30. mája – 2. júna 2013
MUDr. Miriam Galová, PhD.
Oddelenie chronickej bolesti UNM, Martin
Správa zo 4. medzinárodného kongresu neuropatickej bolesti, 23. – 26. 5. 2013, Toronto, Kanada
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Zo zahraničnej tlače
Zápisnica z výboru SSŠLB dňa 19. 4. 2013 – Banská Bystrica
Zápisnica z výboru SSŠLB dňa 13. 9. 2013 – Martin
created by © zooom.sk s.r.o.