Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Peter Križan
Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava
Slovník paliatívnej a terminálnej starostlivosti vyjadruje aj etické postoje
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Oddelenie pre liečbu chronickej bolesti, UNM a JLF UK, Martin
Možné vedľajšie účinky dlhodobej liečby opioidmi
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Česká republika, Dětské lékařství Městské nemocnice, Ostrava
doc. PhDr. Miriam Šramatá, PhD.
Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
Emoce a vážně nemocné dítě
MUDr. Jan Lejčko
ARK, Centrum léčby bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika FN Plzeň
Léčba periferní neuropatické bolesti
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine
MUDr. Mária Demeterová
Psychiatrická klinika JLF UK a UNM v Martine
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z. Martin
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine, Hospice, o. z. Martin
Psychická záťaž zdravotníkov v paliatívnej starostlivosti
doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave
Mgr. Dušana Pčolková
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave
Zmysel života z pohľadu zomierajúcich pacientov
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie FNM a 2. LF UK Praha
Biopsychosociální model léčby revmatoidní artritidy v algesiologii
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Jozefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny, ČLS J. E. P., Rajhrad
Správa zo 4. česko-slovenskej konferencie paliatívnej medicíny, 15. – 16. 11. 2012, Bratislava
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
JLF UK a UNM, Martin, Hospice, o. z., Martin, Hospice-EDU, o. z., Martin
doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD.
JLF UK a UNM, Martin, Hospice, o. z., Martin, Hospice-EDU, o. z., Martin
MUDr. Alena Mažgútová, PhD.
JLF UK a UNM, Martin, Hospice, o. z., Martin, Hospice-EDU, o. z., Martin
Správa zo 4. bienále hospicovej starostlivosti 7. 9. 2012 Martin
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti, Prešov
Správa z XX. Slovenských dialógov o bolesti 8. − 9. júna 2012, Ružomberok
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Hedviga Jakubíková, PhD.
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Alena Šujanová
Zápisnica z výboru SSŠLB dňa 5. 10. 2012 Jindřichův Hradec
created by © zooom.sk s.r.o.