Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
O bolesti trochu jinak
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dagmar Bodáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, FNsP Nové Zámky
Frailty syndróm a bolesť – je liečba bolesti opioidmi pri Frailty syndróme bezpečná?
MUDr. Marián Nečas
Ramsay NHS TC Boston, West Business Park, Sleaford Road, Boston
Kanabinoidy – miesto v liečbe chronickej nádorovej bolesti
MUDr. Ingrid Niedermayerová
Neurologická ambulance Quattromedica Brno a Neurologická klinika LF MU a FN Brno
Bolesti hlavy u seniorů
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno
Klinický obraz a současné možnosti léčby průlomové bolesti u onkologických pacientů
PÔVODNÉ ČLÁNKY
PhDr. Viera Bencová, PhD.
I. Onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Ivana Krajčovičová
I. Onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Psychosociálna opora a sociálna integrácia prežívajúcich pacientov s karcinómom prsníka
doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc – Svatý Kopeček, Ústav ošetřovatelství FZV UP Olomouc
Urgentní stavy v paliativní hospicové péči
MUDr. Jarmila Pavlíková
Ambulance léčby bolesti ARO, Masarykův onkologický ústav, Brno
MUDr. Ludmila Bártlová
Klinika dětské neurologie FN Brno
Léčba bolesti u pacientky s metachromatickou leukodystrofií
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Darina Hasarová
ALGOS, s. r. o., Ambulancia chronickej bolesti a anestéziologická ambulancia, Prešov
Tapentadol hydrochloride – nový terapeutický koncept liečby bolesti
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie FNM a 2. LF UK Pra
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Oddělení klinické psychologie FN KV Praha
Komunikační dovednosti lékaře o smrti a umírání v péči o pacienty, kterým hrozí smrt
OŁETROVATEĽSTVO
PhDr. Jana Haluzíková, PhD.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
PhDr. Zdeňka Římovská
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
Hodnocení bolesti u dialýzovaných pacientů z pohledu sestry
created by © zooom.sk s.r.o.