Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
Ústav etiky 3. LF UK Praha
Paliativní medicína – moderní inovativní postup péče aneb nebojme se nových věcí
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
Ambulancia chronickej bolesti, Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica a Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin
Rozdiely medzi akútnou a chronickou bolesťou s ohľadom na diagnostiku a liečbu
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Bolesti hlavy – 1. diel
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Fibromyalgia
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
ACHB a akupunktúry, Poliklinika Mýtna, Bratislava
Doplnkové akupunktúrne metódy v liečbe bolesti
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Věra Havlénová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad, Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Možnosti paliativní péče u pokročilého chronického srdečního selhání
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra
Cielená biologická liečba najčastejších nádorových ochorení a jej vedľajšie účinky
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Hyperkalcemie u maligních onemocnění
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Andrea Škripeková
Interné odd. F, Národný onkologický ústav, Bratislava
Indikácie parenterálnej výživy u onkologických pacientov a problémy s tým spojené
MUDr. Róbert Rapčan
Shepton Mallet ITC, Oddelenie anestéziológie a liečby bolesti, Veľká Británia
Interskalenická blokáda – s ultrazvukom alebo bez?
MUDr. Věra Havlénová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad
Terminální fáze Sézaryho syndromu u 28-leté ženy
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Ambulance podpůrné a paliativní onkologie, Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Bisfosfonáty v onkologické paliativní péči
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Valéria Kerná
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a MFN, Martin
prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.
Ústav farmakológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin
doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a MFN, Martin
Účinnosť a bezpečnosť psychofarmák v liečbe algických syndrómov
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Mgr. Miriam Prášilová
Evanjelická Diakonia, Bratislava, Národný onkologický ústav, Bratislava
11. kongres Európskej asociácie paliatívnej starostlivosti, 7. – 11. 5. 2009, Viedeň
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Deň subkatedry algeziológie, 6. 5. 2009, Banská Bystrica
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Zápisnica zo schôdze Výboru SSŠLB
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej tlače
created by © zooom.sk s.r.o.