Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Sláma
Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
Založení České společnosti paliativní medicíny
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Zuzana Čiljaková
Ambulancia chronickej bolesti – KAIM, MFN, Martin
MUDr. Martin Čiljak
Novorodenecká klinika, MFN, Martin
Novorodenecká bolesť
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad, Sekce paliativní medicíny Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
MUDr. Věra Havlénová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad, Sekce paliativní medicíny Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
Management epilepsie u pacientů v paliativní péči
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Etické hľadiská paliatívnej sedatívnej liečby
Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
Specifika přístupu k pacientovi s paliativní léčbou
PhDr. Jana Sušinková
Ústav ošetrovateľstva LF UPJŠ, Košice
Paliatívna starostlivosť – cesta zachovania kvality a dôstojnosti života umierajúcich
MUDr. Andrea Škripeková
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
II. Onkologická klinika LF UK, Bratislava
Terapia slizničných mykóz u pacientov v terminálnych fázach života
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Mgr. Radka Alexandrová
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
Mgr. Helena Hájková
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
Péče o pozůstalé – možnosti a meze profesionální podpory
MUDr. Mária Jasenková
Detská onkologická klinika DFNsP, Bratislava, Detský hospic Plamienok, Bratislava
Rozhodovanie o liečbe nádorovej choroby s neistou prognózou a komunikácia s adolescentom - kazuistika
MUDr. Róbert Rapčan
NHS Treatment Centre, Pain Unit, Shepton Mallet, United Kingdom
Úspešná terapia chronickej bolesti po inguinálnej hernioplastike pomocou subkutánnej neurostimulácie – kazuistika
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Najčastejšie neurologické ochorenia vyžadujúce paliatívnu liečbu
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
5. svetový kongres World Institute of Pain, 13.–16. marca 2009, New York
MUDr. Leopoldína Scheidová, CSc.
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, Trenčín
Ing. Vladimír Chlebana
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska, Trenčín
MUDr. Alica Válkyová
Hospic Matky Terezy, Bardejovská N. Ves
Medzinárodná konferencia „Paliatívna a hospicová starostlivosť v Malopoľskom vojvodstve.“, 9. a 10. október 2008, Krakov
OŁETROVATEĽSTVO
Mgr. Daria Dedičová
Národný onkologický ústav, Bratislava
Zmätenosť v paliatívnej starostlivosti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Zápisnica zo schôdze výboru Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB)
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
MUDr. Kristina Križanová
Oddelenie paliatívnej medicíny a klinickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava
Zo zahraničnej tlače
MUDr. Marta Kulichová, CSc.
ACHB-KAIM, MFN a JLF UK, Martin
Svetový rok boja proti nádorovej bolesti a história svetových rokov boja proti bolesti
created by © zooom.sk s.r.o.