Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Marta Kulichová
ACHB, KAIM, MFN a JLF UK, Martin
Bolesť – definícia, patofyziológia, terminológia
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Juraj Detvay
Oddelenie rádioterapie a klinickej onkólogie FN, Nitra
Mária Čechová
II. Interná klinika FN, Nitra
Význam enterálnej výživy u onkologického pacienta
Patricia Dobríková
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Trnava
Psychické problémy nevyliečiteľne chorých a úlohy psychológa v paliatívnej starostlivosti
Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s. r. o., Prešov
Tolerancia pri dlhodobej liečbe opioidmi
Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Liečba bolestivých syndrómov (2. časť): viscerálna bolesť
Miloslav Kršiak
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Pokroky ve farmakoterapii bolesti
Igor Martuliak
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Marián Hlaváč
Ortopedické oddelenie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Manažment bolesti pri osteoartróze
Alena Ondrejkovičová
ACHB a akupunktúry, Poliklinika Mýtna, Bratislava
Akupunktúra v liečbe bolesti a pri ovplyvňovaní závislosti na liekoch
Alena Šujanová
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, Košice
Daniela Ogurčáková
Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti, Košice
Chronický únavový syndróm
PÔVODNÉ ČLÁNKY
Ľudovít Gašpar
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
Margita Fülleová
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
Ewald Ambrózy
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
Stella Hlinšťáková
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
Michal Makovník
II. interná klinika FNsP a LFUK, Bratislava
Účinok rôznych druhov antidekubitálnych podložiek na mikrocirkuláciu kože
Daniela Ogurčáková
Ambulancia chronickej bolesti, Košice
Alena Šujanová
Ambulancia chronickej bolesti, Košice
Kazuistiky
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
Oľga Lukáčová
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Jozef Lukáč
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Pomaly pôsobiace lieky na osteoartrózu
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
Martin Hrubiško
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie OÚSA, Bratislava
Imunomodulátory z baktérií – prirodzená podpora telu vlastných obranných mechanizmov
Dušan Krkoška
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Martinská fakultná nemocnica, Martin
Recidivujúce infekcie dolných dýchacích ciest: aké sú možnosti antibiotickej liečby?
ODBORNÉ PODUJATIA
Katarína Adamicová
JLF UK a MFN v Martine, Hospice, o. z. v Martine
Želmíra Fetisovová
JLF UK a MFN v Martine, Hospice, o. z. v Martine
Alena Mažgútová
JLF UK a MFN v Martine, Hospice, o. z. v Martine
II. Medzinárodná vedecká konferencia pracovníkov v hospicovej starostlivosti 13. 9. 2008, Martin
Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
12. svetový kongres o bolesti
Darina Hasarová
Ambulancia chronickej bolesti, ALGOS, s.r.o., Prešov
Aktivitou proti bolesti
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Hedviga Jakubíková
Neurologická a algeziologická ambulancia, Prešov
Zo zahraničnej literatúry
created by © zooom.sk s.r.o.