Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Kristina Križanová
Interná klinika, odd. paliatívnej medicíny NOU, Bratislava
Paliatívna medicína
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Igor Martuliak, PhD.
Algeziologická klinika SZU, Banská Bystrica
Nenádorová bolesť v algeziologickej praxi – vybrané aspekty
MUDr. Hedviga Jakubíková
Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
Komplexný regionálny bolestivý syndróm
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Prelomová bolesť – klasifikácia, hodnotenie, liečba
MUDr. Martina Mikesková
Detský hospic Plamienok, Bratislava
Terminálna sedácia u detí v paliatívnej starostlivosti
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
Národný onkologický ústav, Bratislava
Nové terapeutické systémy s riadeným uvoľňovaním v liečbe chronickej bolesti
Katarína Grancová
Oddelenie paliatívnej medicíny Internej kliniky, Národný onkologický ústav, Bratislava
Prevencia a liečba dekubitov
MUDr. Oľga Sadovská
Oddelenie paliatívnej starostlivosti, Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Komplexná paliatívna starostlivosť o pacientky s pokročilou rakovinou krčka maternice
PÔVODNÉ ČLÁNKY
MUDr. Katarína Jakubovitšová
MUDr. Viera Chovanová
MUDr. Ľubomíra Nemčíková
MUDr. Juraj Májek
MUDr. Kristina Križanová
Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Neskoré následky rádioterapie Hodgkinovej choroby – kazuistika
AKTUALITY Z FARMAKOTERAPIE
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
Paracetamol známy – neznámy
PREDSTAVUJEME
Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Darina Hasarová
Ambulancia bolesti KAIM, FNsP J. A. Reimana, Prešov
IX. česko-slovenské a XV. slovenské dialógy o bolesti
MUDr. Oľga Sadovská
Oddelenie paliatívnej starostlivosti, Interná klinika, Národný onkologický ústav, Bratislava
Multidisciplinárny prístup k liečbe bolesti onkologického pacienta, Praha, 13. – 14. 12. 2008
INFOMÁCIE A KOMENTÁRE
Preklad a komentár: MUDr. Kristina Križanová
Interná klinika, odd. paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Bratislava
Odporúčanie Rady ministrov Rady Európy pre členské štáty ohľadne organizácie paliatívnej starostlivosti
Editor rubriky Zo zahraničnej tlače: MUDr. Hedviga Jakubíková
Zo zahraničnej tlače
created by © zooom.sk s.r.o.